Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Song Lãng

Thôn Trung, Song Lãng, Vũ Thư, Thái Bình